Yazarın Makaleleri
Tanzim satışlar ve ekonomik anlayışımız
Tanzim satışlarla ilgili tartışmalar, yeterince derin olmamasına rağmen, çok öğretici. Bu tartışmalar ülkemizdeki siyaset ve ekonomi kültürünün baskın unsurlarının ortaya çıkmasını sağladı. Siyasete ve ekonomiye yaygın bakış tarzımıza...
Hitler’in filozofları*
Filozof kelimesi Türkçede genellikle müspet çağrışımlar yapar. Filozofların üstün kavrama ve akıl yürütme kabiliyetine sahip olduğu varsayılır. Bu vasfın onlara otomatikman bir taraftan çelişkilerden ve havanda su dövmekten uzak mükemmel...
Trafikte yayalara saygılı olmayı başarabilir miyiz?
Diğer ülkelere seyahat eden insanlarımız, doğal olarak, hata belki farkına bile varmadan, kendi ülkeleri ile ziyaret ettikleri ülkeleri karşılaştırırlar. Karşılaştırma alanlarından biri de trafikteki düzen ve özendir. Özellikle de araç...
Piyasa yemez, güçlendirir!
Geçtiğimiz günlerde başlığının muhtevasından daha korkunç olduğunu düşündüğüm bir yazı yayınlandı. Ardan Zentürk tarafından kaleme alınan bu yazının başlığı 'Piyasa sizi yer Sayın Erdoğan” idi. Karmakarışık olan, ilgisiz...
İş Bankası devletleştirilmeli mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin Hazine'ye geçeceğini söyledi. 'Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır” dedi. Bu sözler geçen yıl Eylül-Ekim aylarında...
“Demokrasiler nasıl ölür?”
Steven Levitsky ve Daniel Ziblatt tarafından yazılan Demokrasiler Nasıl Ölür? adlı kitabın Türkçesi yayınlandı (Çev. Derya Dinç, Salon Yayınları, 2018). ABD'de en çok satanlar arasına giren bu kitapta ilginç fikirler ve bilgiler ve...
Türkiye’de ve ABD’de dinin siyaseten istismar edilmesi!
AK Partili eski bakanlardan, Sivas milletvekili İsmet Yılmaz bir seçim konuşmasında partisine oy vermenin bunu yapanların öbür dünyada Allah'tan iyi muamele görmek için bir berat olacağına dair sözler sarf etti. Daha önceleri de buna benzer...
Ekonomide zararlı ve faydalı aracılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünlerde her zamankinden daha sık ekonomiye ilişkin yorumlar yapıyor ve mesajlar veriyor. Bu anlaşılır bir durum, zira Türkiye 2018'in yaz aylarında girdiği ekonomik türbülanstan henüz tam olarak çıkamadı. Çok...
Demokrasi teorisi açısından Venezuela meselesi: İki ucu pis bir değnek
Sosyal bilimlerde ve sosyal düşüncede hiç bir teorinin, izahın asla tam olarak tamamlanış olmayacağının tipik bir örneği demokrasi teorisinde karşımıza çıkıyor. Türkiye'de Gezi isyanları, FETÖ'nün seçilmiş hükümete saldırıları,...
Kim seçilirse seçilsin, temiz seçim kazansın!
Seçim tarihi yaklaştıkça mahallî seçimler genel seçim havasına büründürülüyor. Özellikle büyük şehirlerin adayları, seçmenlere, olağan şartlarda merkezî hükümete (şimdi Cumhurbaşkanlığına) talip olan adaylardan-partilerden beklenecek...
Ah bir zengin olsam ben!
OXFAM adında, birçok kimsenin ismini duyduğunu zannettiğim, İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu var. Tüm dünyada uzantıları mevcut. Çeşitli ve çoğu yararlı faaliyetler yapıyor. Mottosu  'Working together to end poverty and injustice”...
Mekanik düşünme biçiminin cazibesi ve çıkmazları
Beşerî kurumlara ve toplumsal sorunlara bakışta "sosyal mühendislikçi" veya "mekanik" diyebileceğimiz bir tarz var. Bu tarzı benimseyen kimseler çoğu zaman mühendislik ve tıp eğitimi almış kimseler arasından çıkar. Mühendisler toplumu bir...
İfade özgürlüğü köprüden atlarsa!
Özgürlükle ilgili en anlamlı ve yararlı tartışmaları istisnaî ve aykırı olaylar ve durumlar üzerinden yapabiliriz. Kuşkusuz bu tespit –yahut yöntem-  ifade özgürlüğü için de geçerlidir. Bilmem hatırlar mısınız, aylar önce...
Meşruiyet ve ihanet
Türkiye'de siyaset dili, ne yazık ki, çok sert. Bu sert lisan bir taraftan sosyal ve siyasal kültürün bir yansıması olarak tezahür etmekte diğer taraftan, muhtemelen, siyasî tartışmalardaki muhteva yetersizliğini örtmek ve perdelemek için...
Çirkin Amerikalı
ABD hemen her zaman eleştiri oklarının hedefi. Bunun çok haksız olduğu söylenemez elbette. Ancak, her eleştirinin münasip ve haklı olduğu da iddia edilemez. Sosyalistler yılarca ABD'yi büyük şeytan diye taşladı. Onu dünyadaki tüm kötülüklerin...
Naylon poşetler, çevre ve piyasa ekonomisi
Kanun marifetiyle getirilen naylon poşetlerin para ile satılması uygulaması başladı. Eskiden marketlerde bedava sunulan poşetler artık 25 kuruş gibi hayli yüksek bir fiyatla müşterilere satılacak. Bu uygulamanın amacı çevreyi korumak. Naylon...
İnsan denen canavar
İnsan tabiatı hakkında ana ideolojilerin farklı görüşleri var. Sosyalistler insan tabiatı hakkında aşırı iyimserdir. Sosyalist-kolektivist düşünürler (K. Marx ve J. J. Rousseau gibi) insanın özünde tamamen iyi olduğunu, insanların tabiatını...
Hayatlar arasında değer sıralaması yapılabilir mi?
ABD'de çok ilginç bir olay yaşandı. Çocuk bekleyen bir ailede anne aniden gelişen bir sağlık problemiyle karşılaştı. Hastanede yapılan müdahaleler yeterli olmadı. Sonunda annenin hayatı ile anne karnındaki kız bebeğinin hayatı arasında...
Toplu taşıma araçlarında sürücü kalitesi sorunu
Türkiye'de hemen hemen herkesin bir şekilde bildiği, yani ya kişisel gözlemlerinden, tecrübelerinden ya da başkalarının anlatımından ve kamuya mal olan vakalardan varlığını öğrendiği bir toplumsal problem var: Toplu taşıma araçlarında...
İktisat kanunları evrensel midir?
Bir süre önce devletin piyasaya müdahalelerini eleştiren bir yazım üzerinde değerli öğrencim Ekrem Küçük'ten  sosyal medyada şu yorumu-eleştiriyi almıştım: 'Hocam özellikle de iktisat kanunlarının evrenselliği ve coğrafyadan,...
Metin Akpınar vakası
21 Aralık'ta CHP'nin resmî yayın organı olan Halk Tv'de Uğur Dündar'ın Halk Arenası programında tanınmış sinema ve tiyatro sanatçıları Metin Akpınar ile Müjdat Gezen -tabiri caizse- sahne aldı. İki saatten fazla süren...
TKP’nin son genel sekreteri Nabi Yağcı’nın çalkantılı dünyası (3)
Nabi Yağcı uzun söyleşide bir takım teorik açılımlar ve yorumlar da yapıyor. Bunların bir kısmı bence isabetli, ama çelişkili ve anlamsız olanlar da var. Yağcı TKP genel sekreteri olduktan bir-iki yıl sonra mihver sosyalist ülke Sovyet...
TKP’nin son genel sekreteri Nabi Yağcı’nın çalkantılı dünyası (2)
Kitabın adı (Elele Özgürlüğe), özgürlüğün teorik ve pratik tarihinden haberdar bir liberal yazar için, şaşırtıcı ve gülünç. Zira sosyalizm-komünizm ile özgürlük arasında giderilemez bir zıtlık var. Sosyalist-komünist ideolojiye...
TKP’nin son genel sekreteri Nabi Yağcı’nın çalkantılı dünyası (1)
Geçtiğimiz yaz çok ilginç bir kitap okudum. Kitap, son yıllarda –iyi ki- moda hâline gelen nehir-söyleşilerin örneklerinden biri. Belge Yayınları tarafından basılan kitap 'eski” komünistlerden Hüseyin Çakır'ın yine 'eski”...

İletişim adreslerimiz: ihbar@yeniyuzyil.news ve info@yeniyuzyil.news